جستجو

تماس با رتاپورت

جهت ارتباط با تیم معدنی رتاپورت و یا در صورت بروز هر گونه مشکل و مشاوره در حوزه خرید و فروش پیام دهید یا از طریق شماره های زیر با ما تماس بگیرید

دفتر اصلی :05191015132

امور معدن داران: 05832230802

مدیر بازرگانی : 09108999784