جستجو

حفظ حریم شخصی کاربران

 خط مشی صیانت از حریم شخصی کاربران 

وب سایت رتاپورت ، حریم شخصی اعضاء و بازدید کنندگان را محترم می شمارد و به حفاظت از اطلاعات شخصی اعضاء و بازدید کنندگان خود پایبند است. وب سایت هیچگونه اطلاعات شخصی شما را در هنگام بازدید از وب سایت جمع آوری نمی کند ، مگر اینکه شما ، آن اطلاعات را در فرم عضویت وب سایت و یا فرمهای دیگر در اختیار ما قرار دهید . مطمئن باشید که این اطلاعات تنها برای حفظ ارتباط ما و شما و در معاملات تجاری با شما ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

 وب سایت رتاپورت چه نوع اطلاعاتی را جمع آوری می کند؟ 

هنگامی که شما از وب سایت رتاپورت بازدید می کنید ، وب سرور ما اطلاعات پایه شما را جمع آوری می کند. این اطلاعات درباره نام دامنه ، زمان بازدید ، صفحاتی که از آن بازدید کرده اید ، خواهد بود و شامل اطلاعات هویتی نمی باشد ، به جز مواقعی که برای جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده از سیستم مورد نیاز باشد .

هنگامی که شما برای استفاده از خدمات وب سایت ، ثبت نام می نمایید ، اطلاعات تماس شامل نام، نشانی، شماره تلفن و اطلاعات بانکی را در اختیار ما قرار می دهید. تا زمانی که شما مشتری ما باقی بمانید، اطلاعات با توجه به وضعیت حساب کاربری، نوع خدمات و کار سیستم، مدیریت می شوند. به علاوه ممکن است نامه های الکترونیکی مشتری و سایر مراسلات و مکاتبات با مشتری در صورت لزوم ذخیره شوند. 

 ما اطلاعات را چگونه استفاده می کنیم؟ 

ما از اطلاعات تماسی که در اختیار ما نهاده اید در جهت برقراری خدمات به شما و همچنین معاملات تجاری که یک طرف آن شما ذینفع معامله باشید استفاده می نماییم. در همین راستا ممکن است اطلاعات تماس شما جهت استفاده از خدمات حمل و نقل و ارسال مرسوله در اختیار شرکت های حمل و نقل طرف قرارداد با رتاپورت قرار گیرد. همچنین از اطلاعات بانکی شما نیز تنها در فرایند پرداخت استفاده خواهیم نمود. وب سایت رتاپورت فقط اطلاعات تماس تان را به اشخاص طرف قرارداد با شما جهت انجام معاملات ارائه خواهد نمود. 
ما اطلاعات شخصی و حساب کاربری مشتری را فاش نخواهیم کرد، مگر اینکه متقاعد شویم افشای این اطلاعات در جهت شناسایی یا تماس یا اقامه دعوی علیه کسی باشد که باعث صدمه و خسارت به حقوق و اموال وب سایت رتاپورت یا اعضاء وب سایت رتاپورت یا دیگران شده باشد . ما ممکن است اطلاعاتی را مطابق با قانون در جایی که وب سایت رتاپورت متقاعد شود که قانون نیازمند این اطلاعات است، در اختیار مقامات قضایی قرار دهیم. 
وب سایت رتاپورت همچنین محتویات هیچ نامه الکترونیکی، یا مراسلات و مکاتباتی که برای اعضاء خود ذخیره کرده و لیکن برای هیچ شخص ثالثی افشا نخواهد کرد، مگر در مواردی که:

  1.      موضوع سلامت و ایمنی عمومی مطرح باشد .
  2.      در ارتباط با انتقال اموال تجاری دیگری به مشتری باشد.
  3.      مورد نیاز برای انجام سفارش، خدمات پس از فروش، بررسی های حقوقی باشد که وب سایت رتاپورت به صلاح دید خود منفردا آن را، لازم بداند.
  4.      لازم باشد که برای پیگیری امور قانونی در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد. 


توجه داشته باشید که وب سایت رتاپورت ممکن است اطلاعات جمع آوری شده را در جهت اطلاع رسانی محصولات و خدمات خود مورد استفاده قرار دهد.