جستجو

حمایت از فروشندگان

در حوزه معادن و صنایع معدنی ، بسیاری از معدن داران به واسطه اعتماد ، محصولات و مواد معدنی خود را برای خریداران ارسال می کنند و خریداران با ایراد و بهانه های متفاوت اقدام به کسر مبلغ از آن محموله و حتی عدم پرداخت وجه معامله می نمایند .

تیم رتاپورت در کنار فعالین معدنی است و از این ضرر و زیان ها تا حدود بسیاری جلوگیری خواهد نمود . بر این اساس رتاپورت در معاملات فیمابین فروشندگان و خریداران محصولات ورود می کند و نام او در قرارداد آن ها به عنوان واسطه معامله خواهد آمد .

در این صورت اگر خریداری بخواهد از مفاد قرارداد کوتاهی کند و به ضرر فروشنده محصول اقداماتی را انجام دهد ، رتاپورت بعد از بررسی عملکرد فروشنده و اثبات بی گناهی ایشان ، اقدام به پرداخت وجه خریدار به فروشنده ظرف مدت 2 روز کاری خواهد نمود .

فروشندگان باید توجه داشته باشند که :

  1. رتاپورت درمعاملاتی که نامش به عنوان واسطه معامله آمده باشد ، وجه کالا را قبل از ارسال هر پارت از محصول ، از خریدار دریافت می نماید ، پس فروشندگان با اطمینان کامل و آرامش خاطر می توانند محصولات را ارسال نمایند.
  2.  انصراف از معامله تنها در صورتی قابل قبول است که کالای خریداری شده توسط خریدار با آنچه که در قرارداد فیمابین بسته شده ، مغایرت داشته باشد . خریدار برای اثبات ادعای خود و همچنین برگشت کالا به فروشنده باید دلیل و مدرک قانع کننده ارائه دهد . در غیر این صورت وجه معامله کامل به حساب فروشنده واریز خواهد شد .
  3. رتاپورت تنها از خریداران در مقابل فروشندگان متخلف حمایت می نماید . فروشندگانی که مفاد قرارداد را رعایت می نمایند ، مشکلی نخواهند داشت و از آنان در مقابل خریداران مشکل پسند حمایت می گردد .

کسورات از مبلغ واریزی به حساب فروشندگان ، مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده از ماخذ مبلغ کارمزد محاسبه شده ، از مبلغ واریزی به حساب فروشنده کسر ، خواهد شد .

تسویه حساب با کاربران در صورتی که با مفاد قرارداد مغایرت نداشته باشد ، تنها از طریق شماره حساب و شماره  شبای ثبت شده در در قرارداد فیمابین خریدار و فروشنده انجام می شود.