جستجو
بازگشت به همه

فروش یا مشارکت در معدن منگنز

22 خرداد 1400

مشخصات معدن

معدن دارای گواهی کشف مس است . در این معدن فعالیت های اکتشافی روی ماده معدنی مس انجام شده که شامل 2000 متر حفاری مغزه ای و دو سینه کار و جاده دسترسی تا سینه کار ها می باشد بیشترین عمق حفاری تا 200متر است. بعد از انجام فعالیت های اکتشافی شرایط مناسبی برای فعالیت بر روی ماده معدنی مس ایجاد نشده است اما منگنز در معدن کشف شده است که ترانشه و جاده دسترسی برای آن زده شده است.

معدن دارای 4 کیلومتر مربع وسعت می باشد.

برای ماده معدنی منگنز درخواست پروانه اکتشاف داده شده است که این پروانه صادر شده و نیاز به انجام فعالیت های اکتشافی بیشتر و تایید ذخیره می باشد. 

معدن در این مرحله هم به فروش می رود و هم در صورتی که پیمانکار قوی با تجهیزات مناسب باشد به مشارکت 50 درصدی واگذار می شود.

نظرات
انصراف از نظر بستن