جستجو

معرفی سرمایه گذار و خریدار برای معادن

 

در کشور ایران به دلیل وجود منابع غنی معدنی و مزیت های فراوان در بخش معدن ، سرمایه داران بسیاری هستند که علاقه مند به خرید حق امتیاز معادن ، مشارکت و سرمایه گذاری در این بخش می باشند . ایران با داشتن 27 بیلیون تن ذخایر کشف شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه در بین پانزده قدرت معدنی جهان قرار دارد که با مدیریت این بخش و همچنین معرفی معادن فعال ، نمیه فعال و غیر فعال به سرمایه گذاران و خریداران می توانیم باعث توسعه این بخش شویم .

 مزیت های سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایران بسیار است اما باید به سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری در این بخش ، گزینه های متنوعی را برای سرمایه گذاری و خرید معادن معرفی کنیم که یک وجه آن ارتباط با معدن داران نیازمند به سرمایه گذاری یا فروش حق امتیاز معادن است .

 گروه معدنی رتاپورت در راستای تحقق اهداف و راهبردهای اصلی خود جهت معرفی معادن به سرمایه گذاران و خریداران حق امتیاز آن ، مایل به همکاری با تمامی سرمایه گذاران و خریداران می باشد. بدین منظور از کلیه افراد حقیقی یا حقوقی که دارای توان مالی و تخصص در این خصوص می باشند، دعوت به عمل می آید تا با معرفی کامل خود به گروه معدنی رتاپورت فرصت های سرمایه گذاری و خرید حق امتیاز را دریافت کنند . شایان ذکر است شرکت پس از بررسی توان مالی سرمایه گذار یا خریدار ، اقدامات بعدی جهت معرفی معادن نیازمند را اعلام می دارد .